Wat is Padel?

Wat is Padel?

Padel is een combinatie van Tennis, Squash, Badminton en Beachball. Het is de snelstgroeiende sport in Europa. In Nederland zijn er inmiddels al zo’n 212 lokaties met 539 banen (februari 2021). Padel wordt gespeeld op een baan van 10m breed en 20m lang omringd door wanden van glas en hekwerk. Je speelt padel met een padelracket en een soort tennisbal, de puntentelling is gelijk aan die van tennis. 

 

Waarom is Padel een aanwinst voor jou als tennissend lid?

Voor onze huidige leden en nieuwe leden is padel een prachtige aanvulling op het tennis. Padel is levendig en snel onder de knie te krijgen voor tennissers. Tactiek en spelinzicht zijn relatief belangrijk. Niveauverschillen door conditie, kracht, of loopvermogen worden wat meer genivelleerd dan bij tennis. Dit maakt dat de sport van jong tot oud beoefend kan worden en dat ook in mixed-vorm, of samen tussen jong en oud en tussen beginners of meer ervaren spelers er erg leuk gespeeld kan worden.

Padel is een toegankelijke racketsport: ook op latere leeftijd kunnen mensen de sport makkelijk oppakken. Padel is "Easy to play, hard to master". Er valt altijd iets nieuws te leren. Het spelen van padel is minder blessuregevoelig dan tennis. Er wordt bijvoorbeeld onderhands geserveerd en er wordt minder gevergd van de knieën en hamstrings. Daarom is padel een uitstekend alternatief voor spelers met schouder en/of knie-klachten.

Waarom is Padel een aanwinst voor TPCH?

Buiten het feit dat padel als extra sport wordt aangeboden aan onze leden binnen hetzelfde lidmaatschap van TPCH, wordt padel ook veel als activiteit gedaan door niet-tennissers. Dit betekent dat er vaker dan bij tennis, padel-uitjes of clinics gedaan worden door scholen, bedrijven, gemeentes, instanties (GGZ), andere sportverenigingen etc. TPCH zal hiermee nog meer deel uit gaan maken van de Heilooër gemeenschap. Omdat er in Heiloo, Bergen, de Egmonden, Limmen, Akersloot en Castricum nog geen parelbanen zijn kan TPCH zich ook in de regio nog beter op de kaart kunnen zetten.

Padel leent zich ook uitstekend voor spelers die niet gebonden willen zijn aan een club, maar wel af en toe/wekelijks een baan willen huren om een uurtje te spelen. De levendigheid en instroom van nieuwe mensen op ons park zal hierdoor toenemen.

Padel op het park van TPC Heiloo

Centraal op het park zijn de 3 padelbanen aangelegd met LED-verliching. De wedstrijdbanen voldoen aan de meest recente eisen van het NOC*NSF. Leden van TPC Heiloo kunnen de banen vrij gebruiken. Bij het afhangen kunnen de leden hun keuze maken voor de eerst vrije padel- of tennisbaan.  Bij het afhangen gelden dezelfde regels en voorwaarden als bij tennis.

Wat betekent Padel voor ons TPC Heiloo Lidmaatschap en de contributie?

Bij TPC Heiloo heb je een all-in lidmaatschap voor tennis én padel. Leden kunnen de 2 sporten dus combineren. Deze combinatie heeft geen invloed op de hoogte van de contributie: TPC Heiloo handhaaft de huidige tarieven (hooguit jaarlijks geindexeerd conform de statuten).  

Bij wie kan ik terecht met vragen en opmerkingen over padel en de plannen?
De padelcommissie en het bestuur heeft graag input van de leden. Stuur je vraag of opmerking s.v.p. per mail naar het bestuur via padel@tpcheiloo.nl

Door de aanleg van de padelbanen, betekent dit dan dat we andere faciliteiten op het park niet zouden kunnen verbeteren de komende tijd? Denk hierbij aan de aanleg van LED verlichting, het veranderen van de baanrichting, of verbouwing van de kantine?
Als bestuur zijn we gericht op de continuïteit van TPC Heiloo. Padel is daarin een belangrijk onderdeel omdat het het aanbod voor de huidige en toekomstige leden verbreedt en daarmee op lange termijn voor meer levendigheid en aanloop op het park zal zorgen. Met meer leden en eventuele verhuur hebben we op langere termijn een betere dekking van de kosten en voor onze beheerders een betere omzet in de kantine.
We kijken inderdaad ook naar het verbeteren van de faciliteiten. LED verlichting is een serieuze optie voor TPCH. Voor elke investering die we doen als club kijken we zowel naar de meerwaarde voor de leden als naar de economische terugverdientijd. De Padelbanen zijn daarom ook direct voorzien van LED verlichting waarop subsidie is aangevraagd. De huidige verlichting op de andere 6 tennisbaanvlakken is nog niet afgeschreven, maar we zijn aan het kijken of met de huidige kosten en potentiele subsidies ook hier een goede investering gedaan kan worden. 
De commissie heeft het afgelopen jaar ook nauwkeurig gekeken naar het veranderen van de richting van enkele baanvakken (baan 1-2, 3-4 bijvoorbeeld) dit is qua ruimte en inrichting van het park (hekwerk, fundering, verlichting) kostentechnisch niet haalbaar. Voor wat betreft de kantine zijn er nog geen vastomlijnde plannen met betrekking tot verbouw.

Blijft er voldoende ruimte om te tennissen?
Het bestuur ziet in dat het nu op een aantal piekmomenten in de week al erg druk is.
In de plannen ontstaat er op de piekmomenten zelfs meer ruimte om te tennissen dan nu het geval is! 
Met de volgende maatregelen verruimen we de mogelijkheden om te tennissen:

  1. we hebben 1 tennisbaan vervangen door 3 padelbanen. Effectief zijn er dus 2 banen extra bijgekomen. Op deze 3 padelbanen kunnen 12 mensen tegelijk spelen. De ervaring bij andere verenigingen heeft uitgewezen dat de druk(te) op de tennisbanen hierdoor afneemt. Een deel van de leden gaat (ook) padel spelen i.p.v. tennissen.
  2. Tijdens de piekuren (met name dinsdag, woensdag en donderdag van 19:30-21-30 uur) beperken het aantal banen dat tegelijkertijd wordt gebruikt voor tennislessen tot 4 banen (dat is nu op piekmomenten nog 6 banen). 1 van de trainers kan padelles geven op een padelbaan. We gaan ook werken aan betere spreiding van de tennislessen.

Is padel geschikt voor alle leeftijden?
Padel is bij uitstek geschikt voor alle leeftijden. Vanwege het onderhands serveren en de kortere slag is padel heel snel al te spelen. Padel kan op elk niveau gespeeld worden en (zeker mensen met enige tenniservaring) kunnen na een clinic van een uurtje al leuke wedstrijden spelen. De wanden zorgen ervoor dat de bal lang in het spel blijft. Vanwege het kleinere speelveld blijkt padel een hele sociale bezigheid.

Is padel te combineren met tennis?
Padel is uitstekend te combineren met tennis (maar overigens ook met andere sporten). Padel doet een beroep op andere vaardigheden die ook weer van pas komen in het tennis. Padel is bij uitstek een sport die past in het straatje van veelzijdig sporten dat landelijk (en inmiddels ook door de gemeente Heiloo) steeds meer wordt gepropageerd. Veelzijdig sporten wordt gezien als dé manier om sporten leuk te houden en om topsporters op te leiden. Dat laatste is niet het doel van TPC Heiloo, maar het is een feit dat alle toptennissers in hun jeugd meerdere sporten beoefenden.

Hoe staat tennisbond KNLTB tegenover padel?
Visie KNLTB: De KNLTB ziet de opkomst van padel als een kans voor tennisverenigingen en stimuleert deze ontwikkeling. Op verzoek van de eerste tennisverenigingen die padelbanen op hun park aanlegden, heeft de KNLTB padel volledig omarmd. De eerste verenigingen kwamen met het verzoek omdat ze niet twee verenigingen op hun park en dubbele administratie naar twee bonden wilden. Daarnaast is de infrastructuur, die de uitrol van padel in Nederland vraagt, volledig aanwezig bij de KNLTB. De operationele processen om bijvoorbeeld competities en toernooien op te zetten, verenigingsondersteuning en accommodatieadvies te bieden en om trainers op te leiden lopen volledig één op één met die van tennis.

Gaat de contribbutie omhoog?
Nee, de contributie gaat niet omhoog. Leden krijgen voor hetzelfde contributiebedrag ook de mogelijkheid om padel te spelen. In de praktijk blijkt padel bovendien bij te dragen aan de financiele gezondheid van de vereniging, vanwege de clinics die in daluren kunnen worden verzorgd.

Heb ik extra materialen nodig voor padel?
Naast je normale tennisoutfit en tennisschoenen heb je een padelracket nodig. Deze rackets zijn een stuk goedkoper dan tennisrackets, maar zullen ook op de club te huur zijn (€ 1,00 per racket en € 1,00 voor 3 padelballen).

Basis spelregels Padel
Padel speel je bijna altijd in dubbel-vorm.

Scoreverloop
Het scoreverloop bij padel is hetzelfde als bij tennis, namelijk 15, 30, 40 en game, met deuce bij 40-40. Dan moeten twee opeenvolgende punten worden gescoord om de game te winnen. Padelwedstrijden zijn meestal “best-of-three”, oftewel tot twee gewonnen sets, waarbij een set gewonnen wordt door het team dat als eerste zes games wint met twee games verschil. Bij 6-6 wordt een tiebreak gespeeld, die gaat tot zeven gewonnen punten met twee punten verschil. Een eventuele derde set wordt als supertiebreak ofwel wedstrijd-tiebreak gespeeld (tot 10 punten, met 2 punten verschil).

Opslag
De opslag moet onderhands, waarbij de bal maximaal op heuphoogte geslagen mag worden. De eerste opslag wordt vanaf de rechterkant geslagen en wordt daarna afwisselend van links en rechts geslagen. Men laat de bal eenmaal stuiten achter de servicelijn (die het servicevak van 7x5m begrensd), tussen de middellijn en de zijwand. De opslag moet zonder het net te raken direct in het diagonaal gelegen servicevak van de tegenstander stuiten. De bal mag daarna de wand raken, maar niet het hekwerk (foutservice). De ontvanger kan kiezen om de bal terug te spelen voordat of nadat de bal de wand heeft geraakt. Zodra de bal correct in het servicevak heeft gestuit en correct is geretourneerd, komen beide speelhelften van 10x10m in het spel. Als de bal bij een eerste of tweede service het net toucheert en daarna in het correcte servicevak landt, wordt de opslag overgespeeld.

Spelverloop
Tijdens ralleys mag de bal slechts eenmaal het speelveld raken. Een speler mag kiezen om de bal te laten stuiten of hem te volleren. Als de bal stuit moet dat gebeuren zonder eerst een wand of het hekwerk te raken, anders is het een fout. Nadat de bal heeft gestuiterd mag hij de wand of het hekwerk een of meerdere keren raken voordat hij teruggespeeld wordt. De ontvanger mag de bal direct in het speelveld van de tegenstander terugslaan, of hij kan de bal via de achter- of zijwanden terugspelen. Als de bal het hekwerk raakt voordat hij over het net komt is het een fout. Als de bal via het speeldveld over de wand (4 meter) of hekwerk (3 meter) wordt geslagen is het normaliter een punt; behalve als een speler buiten de kooi op het desbetreffende stukje uitloop de bal terugspeelt.

Het spel gaat door met deze regels, totdat de bal tweemaal op het speelveld stuit of een speler op een andere manier de regels overtreedt.