Lidmaatschappen

Lidmaatschap bij Tennis Padel Club Heiloo


- 12 maanden per jaar heerlijk tennissen en padellen
- 11 verlichte tennisbanen: 6 smashcourt-banen en 6 kunstgras-banen
- 6 verlichte padelbanen
- Mogelijkheid competitie te spelen op elk niveau, tennis en padel
- Leuke toernooien en uitdagende clinics
- Gezellig clubhuis
- Geen bardiensten

Momenteel geldt er een ledenstop. Je kunt je wel inschrijven als nieuw lid. Je wordt dan op een wachtlijst geplaatst. Zodra je als lid kunt worden toegelaten, ontvang je daarvan bericht.

De contributie voor een heel kalenderjaar lidmaatschap bij TPC Heiloo bedraagt in 2023:

Lidmaatschappen Contributie
per jaar
Vanaf 1 maart Vanaf 1 juli  Vanaf 1 oktober Leeftijd
Aspiranten €   56 €   48 €   39 €   31 t/m 10 jaar
Junioren €   95 €   78 €   60 €   43 t/m 17 jaar
Studenten € 115 €   93 €   71 €   49 vanaf 18 jaar en studerend
Senioren € 180 €   142,50 €   105,50 €   67,50 vanaf 18 jaar, niet studerend
Donateur, minimaal €   30       niet spelend 
Mensen Met Een Beperking (MMEB) €   56 €   48 €   39 €   31 niet leeftijd gebonden


De genoemde bedragen zijn overeenkomstig de afspraken van de laatste A.L.V. van TPC Heiloo.
Voor nieuwe leden wordt een inschrijfgeld berekend van € 25,-  Met het inschrijfgeld levert het nieuwe lid een bijdrage aan de investeringen die de vereniging heeft moeten doen voor de aanleg van de banen.

Leden confirmeren zich aan de voorwaarden zoals deze staan beschreven in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Aanmelden Lidmaatschap online

 

 

Veelgestelde vragen - Lidmaatschappen

Wanneer vindt de betaling van mijn lidmaatschap plaats?
De betaling van bestaande lidmaatschappen vindt jaarlijk plaats aan het einde van december of begin van januari. 
Nieuwe leden geven ons hiervoor een doorlopende incassomachtiging bij aanvraag van het lidmaatschap. 
Voor de bestaande leden wordt bij late betaling, indien meer dan 30 dagen, een boete in rekening gebracht van € 25,-.

Moet ik me ieder jaar opnieuw aanmelden?
Het lidmaatschap van TPC Heiloo is een automatische doorlopend lidmaatschap. Zolang je lid wenst te blijven hoef je niets te doen. Alléén opzeggingen die vóór 30 november voorafgaand aan de verlenging schriftelijk (mail of post) door ons zijn ontvangen kunnen deze automatische verlenging stoppen.

Ik wil mijn lidmaatschap opzeggen. Wat zijn de regels?
Als je je lidmaatschap op wilt zeggen dien je dit, uiterlijk 30 november voorafgaand aan de volgende verlenging op 1 januari, door middel van een mail ledenadministratie@tpcheiloo.nl of brief naar TPC Heiloo Dors 1, 1852 RG Heiloo aan ons kenbaar te maken. Alle lidmaatschapen worden automatisch verlengd met een jaar wanneer er geen officiele opzegging is ontvangen vóór 30 november. Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Bij opzegging van het lidmaatschap gedurende het lopende jaar wordt geen restitutie gedaan.
Bij blessures kan men zich tot uiterlijk 30 november opgeven als donateur voor het komend jaar.
Als men in de loop van het a.s. jaar weer spelend lid wil worden dan is geen inschrijfgeld verschuldigd en wordt de contributie “Pro Rata” berekend met aftrek van de “Donateur” bijdrage.

Aan wat voor activiteiten mag ik / kan ik deelnemen als lid?
Voor onze leden organiseren we een breed scala aan toernooien en competities. Op maandagochtenden is Padel-instuif 60-plus, de ideale manier om kennis te maken met Padel. Daarnaast bieden we driemaal per week (dinsdag- en donderdagochtend en maandagavond) een mogelijkheid om aan de Racketochtend deel te nemen. Met een lidmaatschap wordt je ook aangemeld bij de KNLTB zodat je aan officiele toernooien mee kunt doen.

Wanneer kan ik mijn pasje verwachten om af te hangen / waar kan ik het ophalen?
Zodra de betaling in januari verwerkt is ben je speelgerechtigd bij de KNLTB. Pasje ophalen kan bij de de beheerder van het clubgebouw, ofwel achter de bar. Je aanmelding wordt behandeld door onze ledenadministratie, Ton Poulissen.