Club van 100

De Club van 100 is in het leven geroepen voor leden en vrienden die onze vereniging een warm hart toedragen. De Club van 100 investeert in extra faciliteiten in en om het clubhuis. Jaarlijks worden er 3 voorstellen voor investeringen gedaan. Afhankelijk van de opbrengsten, kunnen een of meerdere doelen worden gehaald. De leden van De Club van 100 kunnen hun voorkeur indienen bij de commissie.
De bijdrage aan De Club van 100 bedraagt € 100,00 en wordt jaarlijks geïncasseerd. Leden van De Club van 100 worden vermeld op het “Club van 100-bord” in het clubhuis.

Formele status
De Club van 100 is een initiatief van de Sponsorcommissie van TPC Heiloo en wordt sinds 2019 bestuurd door een lid uit de Sponsorcommissie, een lid uit de Padelcommissie en de financieel administrateur. 
Financiële verantwoording
De inkomsten en uitgaven van De Club van 100 kunnen leden jaarlijks terugvinden in de financiële stukken die ter inzage tijdens de ALV ter beschikking worden gesteld.
Ter uitbetaling worden alle facturen van aangeschafte goederen en diensten, geaccordeerd door minstens één van de commissieleden van De Club van 100, aangeleverd aan de Penningmeester van TPC Heiloo.

Betalingsvolmacht
Leden dienen middels een getekend machtigingsformulier éénmalig hun lidmaatschap te bekrachtigen en dit formulier in te leveren bij de financieel administrateur van De Club van 100. Deelname is voor een kalenderjaar en wordt stilzwijgend verlengd. Opzegging van het lidmaatschap kan schriftelijk of per mail, uiterlijk per 1 november.
De bijdrage wordt jaarlijks in januari afgeschreven.

Belastingvoordeel (De Overeenkomst Periodieke Gift Cv100) 
De Club van 100 faciliteert schenkingen door particulieren aan TPC Heiloo met belastingvoordeel op basis van een zogenaamde periodieke schenking. Het gaat bij een periodieke schenking om een schenking van een vast bedrag voor minimaal 5 jaar. Deze kan een lid laten vastleggen in een schenkingsovereenkomst, waarbij men ook een betalingsvolmacht afgeeft.

Dit formulier kunt u na het invullen en rechtsgeldig ondertekenen deponeren in de brievenbus in de hal van het clubhuis (postvak Bestuur), of opsturen naar:
TPC Heiloo
T.a.v. De Financiële Administratie
De Dors 1
1852 RG Heiloo

U kunt ook een digitale scan van het formulier mailen naar: clubvan100@tpcheiloo.nl.

Omdat een deel van de gift aan TPC Heiloo teruggevraagd kan worden bij de Belastingdienst, kunnen particulieren en leden ook meer geld overhouden van de jaarlijkse schenking, of ervoor kiezen om een hoger bedrag te schenken.
Lid worden van De Club van 100
Draagt u TPC Heiloo ook een warm hart toe en wilt u lid worden van De Club van 100? 
Meld u dan nu aan via: 
clubvan100@tpcheiloo.nl onder vermelding van uw naam, e-mailadres, mobiele nummer en IBAN-nummer en geef aan of u interesse heeft in een Overeenkomst Periodieke Gift (alleen nodig indien u 5 jaar of langer wilt meedoen).
Wij sturen u dan z.s.m. de benodigde formulieren toe.