Algemene richtlijnen

Hieronder een overzicht van de richtlijnen die door iedereen die het sportpark betreedt in acht moeten worden genomen.

De volledige set aan richtlijnen vanuit NOC*NSF is terug te vinden in het Protocol verantwoord sporten. De aanvullende richtlijnen specifiek voor tennis en padel, uitgewerkt door de KNLTB zijn terug te vinden in aanvullende-richtlijnen-verantwoord-tennissen-en-padellen fase 2.

Algemene richtlijnen voor iedereen (sporters, vrijwilligers en trainers)

 1. voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop
 2. blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt:: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 3. blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
 4. blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot veertien dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);
 5. blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test;
 6. blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;
 7. ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 8. hanteer RIVM richtlijnen ten aanzien van de woonsituatie bij specifieke aandoeningen, zoals bijvoorbeeld fysieke of verstandelijke beperkingen. Deze zijn leidend in de stap naar sporten/bewegen;
 9. houd anderhalve meter (twee armlengtes) afstand van ieder andere persoon buiten jouw huishouden, uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar;
 10. hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 11. ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;
 12. was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;
 13. douche thuis en niet op de sportlocatie;
 14. vermijd het aanraken van je gezicht;
 15. schud geen handen;
 16. kom niet eerder dan tien minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis.